Επικοινωνία

Εκδόσεις Μεταίχμιο

Iπποκράτους 118, Τ.Κ.11472 Αθήνα
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 21001, Τ.Κ.11410 Αθήνα
Τηλ.: +30 211 3003500
www.metaixmio.gr
metaixmio@metaixmio.gr

Τμήμα Δικαιωμάτων

Λέτσα Αλεξάνδρα
Τηλ.: 211 3003500, εσωτ. 527

a.letsa@metaixmio.gr